Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường Đại học Nội vụ tổ chức tuyển sinh lớp Nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên như sau:
1. Đối tượng: sinh viên; chuyên viên các cơ quan, đơn vị; cá nhân khác có nhu cầu.
2. Nội dung chương trình
Theo chương trình bồi dưỡng Ngạch chuyên viên ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-BNV ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ Nội vụ.
3. Chứng chỉ: do Trường Đại học Nội vụ cấp.
4. Thời gian:
– Thời gian học: các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: từ ngày 05/7/2017.
– Thời gian dự kiến khai giảng: ngày 15/8/2017.
5. Địa điểm mở lớp: tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
6. Học phí: 2.500.000đ/học viên (toàn khoá học).
7. Hồ sơ đăng ký gồm:
– Phiếu đăng ký (theo mẫu).
– Chứng minh thư (bản sao).
– 03 ảnh 3×4 (01 ảnh dán vào Phiếu đăng ký, 02 ảnh ghi rõ tên, ngày sinh, nơi sinh mặt sau ảnh).

Thông tin liên hệ:
Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông
– Địa chỉ: P126, nhà C1, đường Z115, Quyết Thắng, TP Thái Nguyên
– Điện thoại: (0208) 3904345; 01674 679 599 – Email: trungtamdaotaotnc@ictu.edu.vn