Học viên đăng ký trực tiếp tại địa chỉ Trung tâm (bên dưới) hoặc đăng ký trực tuyến tại đây: Đăng ký trực tuyến

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông