THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ TOEFL ITP

Căn cứ hợp đồng số 358/18 IIGVN – ĐH CNTT&TT ngày 22/06/2018 giữa Công ty CP IIG Việt Nam với Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp dịch vụ thi TOEFL ITP cho người học có nhu cầu;

Căn cứ vào Quyết định số 620/QĐ – ĐHCNTT&TT ngày 23/07/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông về việc ủy quyền cho Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thực hiện đồng số 358/18 IGVN – ĐH CNTT&TT,

Căn cứ kế hoạch đào tạo và tổ chức thi chứng chỉ Toefl năm 2018, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo đến học viên kế hoạch tổ chức thi như sau:

Đợt thi Ngày thi Ca thi Địa điểm thi Ghi chú
Tháng 9/2018 30/9/2018 Sáng 7h30, Chều 13h Trường ĐH CNTT&TT Thí sinh đăng ký thi chậm nhất trước 7 ngày
Tháng 10/2018 27/10/2018
Tháng 11/2018 17/11/2018
Tháng 12/2018 16/12/2018

 

Học viên có nhu cầu đăng ký thi, đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông hoặc đăng ký trực tuyến tại đây.

Thông tin chi tiết về chứng chỉ Toefl học viên xem tại đây.

Danh sách chi ca thi ngày 30/09/2018

Thông tin  liên hệ

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông