Lịch ôn thi bắt đầu từ ngày 26/12/2017-19/01/2018.

Địa điểm: học tại giảng đường C5 101  trường ĐHCNTT&TT.

Thời gian: Buổi tối từ 18h – 20h10.

Lịch học cụ thể xem tại:Kế hoạch ôn luyện lớp A2 sv