Kết quả thi TOEFL ngày 30/09/2018

Lưu ý: Những học viên chứng minh thư bị mờ hoặc hết hạn không được sét điểm. Vậy những học viên có tên trong danh sách chưa có điểm phải làm lại chứng minh thư mới và nộp về trung tâm để sét điểm.

Hạn nộp lại chứng minh thư để sét điểm hết ngày 20/10/2018