Khóa học “Bồi dưỡng cho giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp”

Chúc mừng các giáo viên mầm non, tiểu học, THCS đã hoàn thành khóa học “Bồi dưỡng cho giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp” tại Trung tâm đào tạo theo nhu cầu.

Do số lượng học viên nhiều, Trung tâm không thể liên hệ trực tiếp đến từng cá nhân. Vậy đề nghị các trường trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT  cử đại diện chủ động liên hệ với Trung tâm để biết thêm thông tin thời gian nhận chứng chỉ và thời gian khai giảng các lớp học tiếp theo trong tháng 6/2018.

ĐT: ( 0208) 6261666; 01674 679599 (đ/c Tình)

Email: trungtamdaotaotnc@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/trungtamdaotaotheonhucau/