Sơ Đồ Tổ Chức

Ban giám đốc

ThS. Trần Vũ Minh
Giám đốc
ĐT: 0904020407
Email: minhtv.ctd@gmail.com
LĨNH VỰC CÔNG TÁC
– Phụ trách chung các hoạt động
– Trực tiếp chỉ đạo các mảng hoạt động:

  • Tư vấn thực tập nghề nghiệp, việc làm, du học
  • Đào tạo kỹ năng mềm
  • Liên kết đào tạo ngắn hạn, dài hạn

ThS. Đỗ Văn Đại
Phó Giám đốc
ĐT: 0912188262
Email: daidv86@gmail.com

LĨNH VỰC CÔNG TÁC

– Phụ trách các mảng hoạt động:

  • Đào tạo, thi cấp chứng chỉ tin học (chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản theo TT03, chứng chỉ tin học quốc tế IC3/MOS, chứng chỉ chuẩn đầu ra cho sinh viên…)
  • Các hoạt động đào tạo, thi cấp chứng chỉ tin học khác theo nhu cầu người học

TS. Nguyễn Thùy Linh
Phó Giám đốc
ĐT: 0916477093
Email: linhnt@ictu.edu.vn

LĨNH VỰC CÔNG TÁC

– Phụ trách các mảng hoạt động:

  • Đào tạo, thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ (chứng chỉ quốc tế, chứng chỉ A2-B1-B2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho VN, chứng chỉ chuẩn đầu ra cho sinh viên,…)
  • Các hoạt động đào tạo, thi cấp chứng chỉ ngoại ngũ khác theo nhu cầu của người học

Cán bộ trung tâm

Trương Đặng Tú
ĐT: 0986083373
Email: truongtu92thkt@gmail.com

LĨNH VỰC CÔNG TÁC

– Triển khai hoạt động truyền thông.
– Triển khai hoạt động tạo nguồn, bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ tin học quốc tế IC3/MOS.

Nguyễn Thị Bích Phượng
ĐT: 0934805888
Email: hanhnguyentq9888@gmail.com

LĨNH VỰC CÔNG TÁC

– Hành chính văn phòng.
– Triển khai hoạt động tạo nguồn, bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản.

Đào Đắc Tình
ĐT: 01674679599
Email: chantinh.ictu@gmail.com

LĨNH VỰC CÔNG TÁC

– Triển khai hoạt động tuyển sinh các chương trình liên kết ngắn hạn, dài hạn.
– Triển khai hoạt động tạo nguồn, bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ.

Nguyễn Bích Thảo
ĐT: 01676781898
Email: thao84tnvn@gmail.com

LĨNH VỰC CÔNG TÁC

– Kế toán.