Sơ Đồ Tổ Chức

Ban giám đốc

ThS. Trần Vũ Minh
Giám đốc
ĐT: 0904020407
Email: minhtv.ctd@gmail.com
LĨNH VỰC CÔNG TÁC
– Phụ trách chung các hoạt động
– Trực tiếp chỉ đạo hoạt động:

  • Tư vấn thực tập nghề nghiệp, việc làm, du học
  • Đào tạo kỹ năng cho sinh viên
  • Liên kết đào tạo ngắn hạn, dài hạn

ThS. Đỗ Văn Đại
Phó giám đốc
ĐT: 0912188262
Email: daidv86@gmail.com
LĨNH VỰC CÔNG TÁC
– Phụ trách hoạt động:

  • Ôn tập, bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ tin học (Ứng dụng CNTT Cơ bản, chứng chỉ quốc tế IC3/MOS)
  • Các hoạt động bồi dưỡng các lớp tin học khác theo nhu cầu.

TS. Nguyễn Thùy Linh
Phó giám đốc
ĐT: 0916477093
Email: linhnt@ictu.edu.vn
LĨNH VỰC CÔNG TÁC
– Phụ trách các hoạt động:

  • Ôn tập. bồi dưỡng  thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ (A2, B1, B2 – khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho VN)
  • Các hoạt động  bồi dưỡng các lớp ngoại ngữ khác theo nhu cầu

Cán bộ trung tâm

Trương Đặng Tú
ĐT: 0986083373
Email: truongtu92thkt@gmail.com
LĨNH VỰC CÔNG TÁC
– Cán bộ triển khai truyền thông.

– Triển khai hoạt động tạo nguồn, bồi dưỡng, thi chứng chỉ  quốc tế IC3/MOS

Nguyễn Thị Bích Phượng
ĐT: 0934805888
Email: hanhnguyentq9888@gmail.com
LĨNH VỰC CÔNG TÁC
– Cán bộ hành chính văn phòng.
– triển khai hoạt động tạo nguồn, bồi dưỡng Ứng dụng CNTT cơ bản

Đào Đắc Tình
ĐT: 01674679599
Email: chantinh.ictu@gmail.com
LĨNH VỰC CÔNG TÁC
– Cán bộ triển khai hoạt động tuyển sinh.
– Triển khai hoạt đổng quản lý theo dõi hoạt động tảo nguồn, bồi dưỡng thi chứng chỉ ngoại ngữ.

Nguyễn Bích Thảo
ĐT: 01676781898
Email: thao84tnvn@gmail.com
LĨNH VỰC CÔNG TÁC
– Kế toán.