KNLNN 6 bậc Việt Nam

TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÀNH CHO VIỆT NAM

Trước đây, chứng chỉ ngoại ngữ được cấp theo Quyết định 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ GD&ĐT quy định chương trình tiếng Anh thực hành ABC và và Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành.

Tuy nhiên, Trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức và viên chức được quy định trong các Thông tư về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hiện hành là căn cứ vào Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014).

Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 trả lời Bộ Nội vụ và Công văn số 5624/BGDĐT-GDTX ngày 29/10/2015 trả lời Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ như sau:

BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

Trình độ theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993

Trình độ theo Quyết định số 66/2008/BGDĐT ngày 2/12/2008

Trình độ theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 (khung 6 bậc của Việt Nam)

Chứng chỉ A

Chứng chỉ A1 Bậc 1

Chứng chỉ B

Chứng chỉ A2

Bậc 2

Chứng chỉ C

Chứng chỉ B1

Bậc 3

Chứng chỉ B2

Bậc 4

Chứng chỉ C1

Bậc 5

Chứng chỉ C2

Bậc 6

Lưu ý:

– Các chứng chỉ phải do Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh, Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm ngoại ngữ, tin học do các Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, các trung tâm ngoại ngữ, tin học của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp cấp.

– Ở thời điểm hiện tại, người học phục vụ cho việc thi công chức, viên chức thì nên thi chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam, tương ứng với Khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu.

– Việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc. Vì vậy, cá nhân người lựa chọn thi chứng chỉ thì cần nắm được vị trí công việc mình định thi tuyển yêu cầu loại chứng chỉ nào.

– Từ tháng 11/2017 đến thời điểm hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo đang rà soát Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam của tất cả các đơn vị trên toàn quốc và chưa có thông báo chính thức về việc phê duyệt các đơn vị được phép tổ chức thi.