LỊCH TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU

(Tháng10+T11/2018)

STT CHỨNG CHỈ ĐỢT THI CA THI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
1 Ứng dụng CNTT cơ bản
(Theo TT 03/2014-BTTTT)
Ngày 09/9/2018 Chiều: 13h Nhà C6, Trường ĐH CNTT&TT
2 Ứng dụng CNTT cơ bản
(Theo TT 03/2014-BTTTT)
Ngày 23/9/2018 Chiều: 13h Nhà C6, Trường ĐH CNTT&TT
3 TOEFL ITP Ngày 30/9/2018 Sáng: 7h30
Chiều: 13h
Trường ĐH CNTT&TT Liên hệ đ/c Tình:
01674 679599
4 Ứng dụng CNTT cơ bản
(Theo TT 03/2014-BTTTT)
Ngày 14/10/2018 Chiều: 13h Nhà C6, Trường ĐH CNTT&TT
5 Ứng dụng CNTT cơ bản
(Theo TT 03/2014-BTTTT)
Ngày 28/10/2018 Chiều: 13h Nhà C6, Trường ĐH CNTT&TT
6 Chuẩn đầu ra tiếng Anh A2 sinh viên Ngày 17/11/2018 Giảng đường C5 Liên hệ đ/c Tình:
017356987
7 TOEFL ITP Ngày 27/10/2018 Sáng: 7h30
Chiều: 13h
Trường ĐH CNTT&TT Liên hệ đ/c Tình:
01674 679599

 

Thông tin  liên hệ

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông