LỊCH HỌC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM

(Tháng 9+T10/2018)

STT KHÓA HỌC THỜI GIAN HỌC ĐỊA ĐIỂM HỌC GIẢNG VIÊN GHI CHÚ
1 Tiếng Anh bổ trợ SV K17 Thứ 3, 5, CN (Lớp 2,3,4,5,6,7)

 

Giảng đường C5 Hoàng Thu Giang

Phan Thị Như Quỳnh

Nguyễn Thị Duyên

Hoàng Văn Sáu

Trần Thị Hòa

Nguyễn Thị Huyền Trang

18h
2 Tiếng Nhật N5 Thứ 2,3,4,5,6 C6-106 Cô Hòa

Thầy Trung

18h
3 Luyện thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 08,09,22,23/9 Nhà C6 Sáng 7h30

Chiều 13h30

4 Chuẩn CDNN Tiểu học (hạng II,III), THCS (hạng II), THPT (hạng II) 08,09,15,16, 22,23/9 Giảng đường C5 Sáng 8h

Chiều 14h

5 Luyện thi chứng chỉ chuẩn đầu ra tiếng Anh A2 sinh viên 28/9/2018 học vào các buổi tối trong tuần
6 Luyện thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản  Đợt 1: 13,14/10/2018

Đợt 2: 27,28/10/2018

Nhà C6 Sáng 7h30

Chiều 13h30

 

Thông tin  liên hệ

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông