Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư 03

CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

– Hình thức thi:

+ Thi trắc nghiệm trên máy tính: thời gian 60 phút, gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm.

+ Thi thực hành trên máy tính: thời gian 90 phút, gồm kỹ năng thực hành word, excel và powerpoint.

– Nội dung thi trắc nghiệm tập trung vào 06 mô đun sau:

  1. Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản.
  2. Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản.
  3. Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản.
  4. Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản.
  5. Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản.
  6. Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.

Cá nhân đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản phải đáp ứng yêu cầu của 02 phần thi trên (mỗi phần đạt 5 điểm trở lên).

Noi dung thi_TT03

Địa chỉ: Đường Z115, Quyết Thắng, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Điện thoại: 0986083373( Mr.Tú)
Email:trungtamdaotaotnc@gmail.com