Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03

CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

– Hình thức thi:

+ Thi trắc nghiệm trên máy tính: thời gian 60 phút, gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm.

+ Thi thực hành trên máy tính: thời gian 90 phút, gồm kỹ năng thực hành word, excel và powerpoint.

– Nội dung thi trắc nghiệm tập trung vào 06 mô đun sau:

  1. Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản.
  2. Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản.
  3. Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản.
  4. Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản.
  5. Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản.
  6. Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.

Cá nhân đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản phải đáp ứng yêu cầu của 02 phần thi trên (mỗi phần đạt 5 điểm trở lên).

Noi dung thi_TT03

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Đường Z115, Quyết Thắng, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Điện thoại: (0208)3904345
Email: trungtamdaotaotnc@gmail.com
Website: http://ctd.ictu.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/trungtamdaotaotheonhucau