QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN ĐHCQ TRƯỜNG ĐH CNTT&TT

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ của sinh viên ĐHCQ trường ĐH CNTT&TT được quy định tại các văn bản sau:

– Thông báo số 260/TB-ĐHCNTT&TT ngày 06/10/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT về việc đánh giá chuẩn đầu ra trình độ A2 (văn bản kèm theo);

– Thông báo số 58/ĐHCNTT&TT-ĐBCL ngày 24/02/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT về việc thực hiện chuẩn đầu ra trình độ Tiếng Anh và Tin học cho sinh viên ĐHCQ (văn bản kèm theo);

– Quyết định 1256/QĐ-ĐHTN ngày 28/6/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc điều chỉnh chuẩn năng lực ngoại ngữ cho sinh viên tốt nghiệp đại học không chuyên ngữ hệ chính quy của Đại học Thái Nguyên (văn bản kèm theo),

Cụ thể, chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên ĐHCQ các khóa có thời gian đào tạo chính thức kết thúc trước tháng 12/2020 yêu cầu đạt trình độ tiếng Anh A2 do nhà trường tổ chức thi hoặc có chứng chỉ quốc tế tương đương (sinh viên xem bảng quy đổi tương đương). Các khóa có thời gian đào tạo chính thức kết thúc sau 01/01/2021 hiện chưa có văn bản hướng dẫn.

 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG THI CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC

Hiện Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu là đơn vị trong trường tổ chức các lớp luyện thi trình độ A2 (chứng chỉ của Trường ĐH CNTT&TT) và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEIC.

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG, THI CẤP CHỨNG CHỈ

Sinh viên xem chi tiết tại link sau:

1. Chứng chỉ A2 của Trường ĐH CNTT&TT

2. Chứng chỉ TOEIC

LỆ PHÍ ÔN THI, LỆ PHÍ THI

1. Chứng chỉ A2 của Trường

– Lệ phí thi: theo quy định của nhà trường (tại thời điểm đăng ký thi)

– Lệ phí ôn: tùy theo lớp sinh viên đăng ký (không quá 600.000đ/sv)

2. Chứng chỉ TOEIC

– Lệ phí thi theo quy định của IIG Việt Nam (tại thời điểm đăng ký thi)

– Lệ phí ôn: tùy theo lớp SV đăng ký ôn tập (không quá 1.500.000đ/sv)

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THI

1. Cách thức đăng ký

Sinh viên ĐHCQ có thể lựa chọn một trong hai cách đăng ký sau:

– Đăng ký trực tiếp tại Phòng 101, nhà C6, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường ĐH CNTT&TT

– Đăng ký trực tuyến (điền thông tin tại đây)

2. Thời gian đăng ký

Các đợt thi chứng chỉ A2 tổ chức theo lịch của nhà trường, các đợt thi TOEIC tổ chức theo lịch của Trung tâm. Sinh viên xem lịch thi cụ thể tại website của Trung tâm và đăng ký trước 7 ngày.

3. Thủ tục đăng ký

– Phiếu đăng ký thi TOEIC (mẫu kèm theo). Chứng chỉ A2 của Trường không cần phiếu đăng ký

– 2 ảnh 3×4

– Mang theo thẻ SV để nhập mã SV

Thông tin  liên hệ

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông