Mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho Giảng viên, Giáo viên mầm non và phổ thông công lập

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Bộ GD&ĐT quy định điều kiện, nội dung và hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giảng viên, giáo …

Read more Mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho Giảng viên, Giáo viên mầm non và phổ thông công lập