Chức năng – Nhiệm vụ

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 70/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 06 tháng 02 năm 2017 trên cơ sở sáp nhập lại 4 Trung tâm gồm: Trung tâm Liên kết đào tạo, Trung tâm Hệ thống thông tin kinh tế, Trung tâm Ngoại ngữ Sunflower, Trung tâm hợp tác nghiên cứu giáo dục Nhật Bản thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Mục tiêu

 1. Đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên Trường Đại học CNTT&TT nói riêng và của sinh viên trong khu vực Đại học Thái Nguyên nói chung; góp phần nâng cao trình độ và kỹ năng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra về tin học và ngoại ngữ, tạo điều kiện cho sinh viên có khả năng cạnh tranh, mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp, hướng tới đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội.
 2. Tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên nhà trường được học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, ứng dụng công nghệ mới trong giảng dạy và các hoạt động thực tiễn khác theo chuẩn ngay tại trường, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo và gắn đào tạo với thực tiễn.
 3. Đáp ứng nhu cầu học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực của cán bộ, công chức, viên chức trong các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Thái Nguyên.

Chức năng

 1. Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám hiệu về nhu cầu đào tạo của xã hội.
 2. Tổ chức triển khai hoạt động tuyển sinh, tạo nguồn; tổ chức các dịch vụ đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Nhiệm vụ

 1. Tổ chức tạo nguồn, mở lớp ôn tập, bồi dưỡng thi cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (theo các chuẩn quy định của Việt Nam và quốc tế) cho người học có nhu cầu.
 2. Liên kết với các cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ hợp pháp trong và ngoài nước.
 3. Hợp tác với các chuyên gia, nhà tuyển dụng, xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và tổ chức đào tạo cho sinh viên, người học có nhu cầu.
 4. Tổ chức tư vấn, bồi dưỡng ngoại ngữ cho người học có nhu cầu tìm kiếm cơ hội học tập và làm việc tại nước ngoài.
 5. Khảo sát nhu cầu, phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn.
 6. Hỗ trợ công tác đào tạo và tham gia vào công tác tạo nguồn tuyển sinh các bậc, hệ, ngành đào tạo của nhà trường.
 7. Đề xuất, xây dựng kế hoạch, triển khai các dịch vụ đào tạo khác theo nhu cầu của xã hội.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng phân công.

Các hoạt động đang triển khai

 1. Đào tạo, bồi dưỡng cho người học có nhu cầu thi các chuẩn Quốc tế về CNTT như: IC3, MOS, SPSS, ICDL, Cissco…
 2. Đào tạo, bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản theo chuẩn CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin & Truyền thông.
 3. Đào tạo, bồi dưỡng các chuẩn chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2-B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu, trình độ B1-C1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam; chứng chỉ: TOEIC, TOEFL, IELTS… và các chứng chỉ khác phù hợp với chuyên môn từng lĩnh vực.
 4. Tổ chức các khóa học luyện thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên, các khóa học ngoại ngữ giao tiếp (tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung) cho người học có nhu cầu.
 5. Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết thông qua các khóa đào tạo nhằm đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng.
 6. Tư vấn và tổ chức cho sinh viên tham gia các chương trình thực tập nghề tại nước ngoài.
 7. Phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn: quản lý nhà nước, nghiệp vụ sư phạm, chuẩn chức danh nghề nghiệp nhằm nâng cao trình độ cho các cán bộ, công chức, viên chức trong các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.