Lịch thi

LỊCH TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU (Tháng 9/2018) STT CHỨNG CHỈ ĐỢT THI CA THI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ 1 Ứng dụng CNTT cơ bản (Theo …

Read more Lịch thi